top of page

Privacy & cookies

Inleiding

Deze website https://www.brszachtenzuiver.nl/, wordt onderhouden door BRS zacht en zuiver. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe BRS zacht en zuiver omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wilt u meer weten over de cookies die BRS zacht en zuiver gebruikt? Kijk dan hier.

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

BRS zacht en zuiver kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BRS zacht en zuiver, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BRS zacht en zuiver verstrekt. BRS zacht en zuiver kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw e-mailadres

  • Uw geslacht

  • Uw Bedrijfsnaam

  • Het e-mailadres van uw bedrijf

  • Uw telefoonnummer

  • Gegevens van uw CV

 

Waarom BRS zacht en zuiver gegevens nodig heeft

BRS zacht en zuiver verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BRS zacht en zuiver uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of levering.

 

Bewaartermijn

BRS zacht en zuiver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Registratie websitebezoek

Op de website van BRS zacht en zuiver worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, taal, bezochte pagina’s en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BRS zacht en zuiver gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

BRS zacht en zuiver maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BRS zacht en zuiver bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BRS zacht en zuiver te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BRS zacht en zuiver heeft hier geen invloed op.

 

BRS zacht en zuiver heeft Google geen toestemming gegeven om via BRS zacht en zuiver verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de General Data Protection Regulation (hierna: "GDPR") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BRS zacht en zuiver te verzoeken om inzage (art 15 GDPR) van en rectificatie (art. 16 GDPR of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 GDPR). Ook heeft u het recht om BRS zacht en zuiver te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 GDPR). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR) en het recht van bezwaar (art. 21 GDPR). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 12 oktober 2019.

bottom of page